Lipiec 16 2019 14:01:33
Rodzina 500+


PolInfo


Nawigacja

BIP


Informator MKO
Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowało Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Adresatami tej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW


Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA
Nasza Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ''Przyjazna Szkoła'' z siedzibą w Mysłowicach

http://www.ps.org.pl

Realizacje z 1 %

2012 - Ścianka wspinaczkowa na sali gimnastycznej - 4 821,60zł

2013 - Projektor z ekranem 100 cali - 2 626,50zł

Nasze Certyfikaty


Realizowane Projekty
Pracownia komputerowa

w każdej szkoleDla nas każdy uczeń jest ważnyZ Podstawówką w światPobierz bezpłatny program PIT Format 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, www.ps.org.pl

Wstęp

„Nauczanie, to nie napełnianie zbiornika,

lecz rozpalanie ognia”

Carl Gustaw Jung

 

Bliżej o projekcie Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Projekt  realizowany jest we współpracy z  Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Wydział w Płocku, Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Został przygotowany pod naukowym patronatem Katedry Badań Edukacyjnych
i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Założenia Projektu

-opracowanie i wdrożenie Szkolnego Programu Rozwijania Zdolności Twórczych

-objęcie zajęciami twórczości uczniów poszczególnych  klas

-wdrożenie elementów psychodydaktyki twórczości w ramach  większości zajęć  edukacyjnych i wychowawczych

-promowanie działań twórczych na terenie szkoły, wśród rodziców i społeczności lokalnej

 

Korzyści

Twórczość, to swoista gimnastyka mózgu. Sprawia, że dziecko nie tylko nabywa umiejętność wytwarzania czegoś, ale i potrafi spojrzeć na świat w sposób indywidualny, kreatywny. Jest otwarte, spontaniczne, nie boi się nowości.

 

Projekt SP 6 w liczbach

-jeden Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia

-jeden Certyfikat Profilaktyka a Teatr

-dwie kolejne edycje realizacji projektu (2005r.i 2010r.)

-dziewieciu nauczycieli - trenerów twórczości

-17 klas,384 uczniów objętych zajęciami twórczości

Wygenerowano w sekund: 1.03 6,030,966 unikalnych wizyt