Zimowa przerwa świąteczna:

od 23 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022r.

Ferie zimowe:
31 stycznia- 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Wakacje:
od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Dodatkowe dni wolne  /w tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna
w godzinach 7.00 - 16.00/

15 października

12 listopada

7 stycznia

2 maja

24,25,26 maja (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca

Zgodnie z  art.  74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dodatkowym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest Dzień Edukacji Narodowej - 14 października