Dyrektor Katarzyna Fabiszewska Wicedyrektor

Marta Szczecińska

na stanowisku od 2002 roku na stanowisku od 2017 roku
stopień awansu Nauczyciel dyplomowany stopień awansu  Nauczyciel dyplomowany
Doświadczenie
 • Studia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie
 • Studia licencjackie w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie
 • Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą w nowoczesnej edukacji w szkole
 • Studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Mikołaja  Kopernika w Toruniu
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi.
 • Edukator reformy programu " Nowa Szkoła"
Zainteresowania
 • Muzyka, taniec, choreografia (od 1997 roku opiekun Zespołu Tanecznego "Odlot")
Zainteresowania
 • Psychologia wychowawcza (od 2014 roku realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)
 • Psychologia wieku dziecięcego.
 • powieści historyczne
 • filmy kostiumowe