Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

     W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w latach ubiegłych wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wszelkie informacje znajdziecie drodzy Uczniowie poniżej. Przeanalizujecie tutaj ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz formułę obowiązującego arkusza egzaminacyjnego.

  Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021

  Formuła egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Więcej informacji można uzyskać na stronie OKE Warszawa