Dyrektor Katarzyna Fabiszewska   Wicedyrektor

Marta Szczecińska

         
na stanowisku od 2002 roku   na stanowisku od 2017 roku
         
stopień awansu Nauczyciel dyplomowany   stopień awansu  Nauczyciel dyplomowany
         
Doświadczenie
 • Studia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Doświadczenie
 • Studia licencjackie w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie
 
 • Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą w nowoczesnej edukacji w szkole
   
 • Studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Mikołaja  Kopernika w Toruniu
 
 • Wychowanie do życia w rodzinie
     
 
 • Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi.
     
 
 • Edukator reformy programu " Nowa Szkoła"
     
Zainteresowania
 • Muzyka, taniec, choreografia (od 1997 roku opiekun Zespołu Tanecznego "Odlot")
  Zainteresowania
 • Psychologia wychowawcza (od 2014 roku realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)
 
 • Psychologia wieku dziecięcego.
   
 • powieści historyczne
       
 • filmy kostiumowe