Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Z podstawówką w świat”

 

W styczniu 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię

Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego "Z podstawówką w świat".

Głównym jego celem jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych

w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualizacji

procesu nauczania oraz podniesienia kompetencji nauczycieli.

 

W ramach projektu uczniowie mają możliwość udziału w następujących zajęciach:

-zajęcia wyrównawcze z matematyki

-zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

-zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas IV - VIII

-zajęcia z informatyki z elementami programowania i robotyki

-zajęcia biologiczno - przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu.

 

Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 r.