Zawiadomienie
o unieważnieniu zamówienia publicznego

 

Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 01/LP/Robotyka/SP6/2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości  z dn. 3 lutego 2022 roku na Realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki” - roboty Photon, maty edukacyjne do Photona z powodu odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania umowy z uwagi na brak sprzętu na rynku oraz zbyt krótki termin dostawy.

Zapytanie ofertowe

02/LP/Robotyka/SP6/2022

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku przy ul. 1 Maja 11 wyposażenia technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z infrastrukturą szkolną, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA:

                    ZAPROSZENIE          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                FORMULARZ OFERTOWY               WZOR UMOWY                 KLAUZULA RODO

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytań ofertowych z dn. 10 grudnia 2021 r.

Zawiadamiamy o unieważnieniu zapytań ofertowych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości - wyposażenie szkoły w specjalistyczne urządzenia
i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki
i mikroelektroniki
, w  związku z niemożliwością realizacji  zamówienia w wymaganym w umowie terminie.

- 01/1.1/LP/Robotyka/SP6/2021 - roboty Photon oraz maty edukacyjne do robotów Photon;

-01/1.2/LP/Robotyka/SP6/2021 - drukarka 3D z akcesoriami, oprogramowanie do edycji filmów i zdjęć.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim z nowym terminem realizacji zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ZJO w Płocku i na stronie internetowej szkoły: www.sp6plock.pl.

Zapytanie ofertowe

01/LP/Robotyka/SP6/2022

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku przy ul. 1 Maja 11 wyposażenia technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z infrastrukturą szkolną, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

PLIKI DO POBRANIA:

                    ZAPROSZENIE          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                FORMULARZ OFERTOWY               WZOR UMOWY                 KLAUZULA RODO

Zapytanie ofertowe

 SP006/01/2022

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe


sukcesywny odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych w ciągu roku 2022

ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku

do dnia  24.01.2022 r do godz. 14:00

zgodnie z informacjami umieszczonymi w zaproszeniach do składania ofert.

Pliki do pobrania:    Zaproszenie;    Załącznik nr 1;    Załącznik nr 2;    Umowa