Zawiadomienie o unieważnieniu zapytań ofertowych z dn. 10 grudnia 2021 r.

Zawiadamiamy o unieważnieniu zapytań ofertowych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości - wyposażenie szkoły w specjalistyczne urządzenia
i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki
i mikroelektroniki
, w  związku z niemożliwością realizacji  zamówienia w wymaganym w umowie terminie.

- 01/1.1/LP/Robotyka/SP6/2021 - roboty Photon oraz maty edukacyjne do robotów Photon;

-01/1.2/LP/Robotyka/SP6/2021 - drukarka 3D z akcesoriami, oprogramowanie do edycji filmów i zdjęć.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim z nowym terminem realizacji zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ZJO w Płocku i na stronie internetowej szkoły: www.sp6plock.pl.

Zapytanie ofertowe

 SP006/01/2022

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe


sukcesywny odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych w ciągu roku 2022

ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku

do dnia  24.01.2022 r do godz. 14:00

zgodnie z informacjami umieszczonymi w zaproszeniach do składania ofert.

Pliki do pobrania:    Zaproszenie;    Załącznik nr 1;    Załącznik nr 2;    Umowa

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dn. 10 listopada 2021 r.

Zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego 01/2/LP/Robotyka/SP6/2021 w związku z niemożliwością realizacji  zamówienia w wymaganym w umowie terminie.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim z nowym terminem realizacji zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ZJO w Płocku i na stronie internetowej szkoły: www.sp6plock.pl.

Zapytanie ofertowe

 01/2.1/LP/Robotyka/SP6/2021

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe
w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia
i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym
z zakresu robotyki i mikroelektroniki
do dnia  04.01.2022 r do godz. 12:00
zgodnie z informacjami umieszczonymi w zaproszeniach do składania ofert.

Zapytanie ofertowe dotyczy:

- 01/2.1/LP/Robotyka/SP6/2021 -  mikrokontroler z wyposażeniem dodatkowym, stacja lutownicza z gorącym powietrzem

W ramach programu „Laboratorium przyszłości” drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PLIKI DO POBRANIA DO ZAPYTANIA:

ZAPROSZENIE_2.1   OPIS_PRZEMIOTU_ZAM.2.1  FORMULARZ_OFERTOWY_2.1  WZOR_UMOWY_2.1  KLAUZULA_RODO

Zapytanie ofertowe 

 SP006/Z/01/2021

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Dyrektor szkoły zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w ciągu roku 2022 do stołówki Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku

Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. 1) oraz oświadczenie RODO (zał. 2)) należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2021. r. do godz. 14.00

w zamkniętej kopercie z napisem „DOKUMENTY OFERTOWE – NIE OTWIERAĆ” do sekretariatu szkoły podstawowej nr 6 w Płocku, ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock.

Dokumenty przetargowe do pobrania: Komplet dok. ofertowych