„Aby zbliżyć narody, trzeba zaprzyjaźnić ich dzieci.”

* * *

„Na pierwszym miejscu stawiajcie zawsze człowieka, człowiek jest najważniejszy.”

* * *

„Idźcie tam, gdzie śpiewają,

bo tylko źli ludzie pieśni nie znają.”

* * *

„Pamiętajcie, liczy się to co duchowe, nie to co materialne.”

* * *

„Odwiedzajcie po naszej śmierci archiwa, jakie pozostawiamy.

Sporządzajcie kopie z wierszy i pieśni obozowych.

Oby ten ogromny dorobek ducha polskiego,

zawarty w wierszach i pieśniach z tylu obozów,

docierał przede wszystkim do miłych

zawsze naszym sercom ludzi młodych,

jako dokument wewnętrznej siły Polaków,

ich wiary i nieśmiertelnego bohaterstwa.”

* * *

„Pamiętajcie moi drodzy,

celem jesteście Wy.

Taka będzie Polska – jacy Wy.

Taki świat – jak Wy.

Wy kierujecie, Wy rządzicie.

I tego Wam życzę:

pogody ducha, siły ducha

i tego co się nazywa

- piękno życia.”

 

Wacław Milke