Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Z podstawówką w świat”

 

W styczniu 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
"Z podstawówką w świat".

Głównym jego celem jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualizacji procesu nauczania oraz podniesienia kompetencji nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie mają możliwość udziału w następujących zajęciach:
-zajęcia wyrównawcze z matematyki
-zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
-zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas IV - VIII
-zajęcia z informatyki z elementami programowania i robotyki
-zajęcia biologiczno - przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu. 

Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 r.