Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2020/2021

 

Przewodniczący Rady

Konrad Konarski

Wiceprzewodniczący

Renata Jęsiak

Sekretarz

Joanna Augustyn

Członek

Marta Hola

 

 

Regulamin Rady Rodziców