Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2021/2022 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Barańska

Zastępca przewodniczącej RR

Joanna Augustyn

Sekretarz

Bogdan Koczyk

Członkowie

Marta Hola

Justyna Piotrowska

 

 

Regulamin Rady Rodziców