Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2022/2023.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 3056/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku określił termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym termin składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony 

w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00.

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, który zostanie uruchomiony w dniach 7 marca od godz. 9.00 - 18 marca 2022 r. do godz. 15.00.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty
w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

 

Link do witryny www.sp-plock.nabory.pl zostanie uruchomiona 1 lutego 2022r.

Znajdziecie go Państwo na naszej stronie internetowej, w strefie DLA RODZICA, w zakładce REKRUTACJA.

 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej

Zgłoszenie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły

 

 

 

 

 

 

.