Zimowa przerwa świąteczna:

od 23 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021r.

Ferie zimowe:
18- 29 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Wakacje:
od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Dodatkowe dni wolne  /w tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna
w godzinach 6.45 - 16.00/

2 listopada 2020
4,5 stycznia 2021 - zamiast tych dni wolne będą 24 i 28 maja 2021r.
25, 26, 27 maja 2021 / egzamin ósmoklasisty/
30 kwietnia 2021
4 czerwca 2021

Zgodnie z  art.  74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dodatkowym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest Dzień Edukacji Narodowej - 14 października