Nowością w świetlicy w obecnym roku szkolnym są zajęcia OGRODNIK NA SZÓSTKĘ.

Głównym celem zajęć jest wzbudzenie wśród dzieci zainteresowania światem roślin, a przede wszystkim ich wpływu na zdrowie. Na zajęciach dzieci  w sposób aktywny i praktyczny zdobywają wiedzę na temat warzyw, owoców, ziół i roślin oczyszczających powietrze.