“Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.   

 - Johann Wolfgang von Goethe  
Chór istnieje już wiele lat i ma charakter rotacyjny (jego skład zmienia się rokrocznie). Zespół tworzą uczniowie klas I-III oraz IV-VIII.

Zajęcia chóru rozwijają indywidualizm, jak i współpracę z innymi, a także mają wiele pozytywnych aspektów, m.in.:

-  kształtowanie poprawnego oddechu, ćwiczenia przepony,
-  stopniowe rozszerzanie skali głosu,
-  rozwój umiejętności operowania aparatem głosowym,
-  kształcenie słuchu,
-  ćwiczenia dykcji,
-  systematyczne doskonalenie głosu,
-  stosowanie zmian dynamiki, tempa,
-  kształcenie umiejętności śpiewu wielogłosowego,
-  nauka piosenek i pieśni,
-  pokonywanie własnych barier, oraz oswajanie ze sceną.

Celem nadrzędnym zespołu jest przygotowywanie utworów, które  uświetnią różnego rodzaju uroczystości szkolne.  Chór corocznie prezentuje się  między innymi podczas: 

-  Dnia Edukacji Narodowej,
-  uroczystych akademii  z okazji Święta Niepodległości,
-  Wigilii szkolnej i jasełek,
-  uroczystych akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W roku szkolnym 2019/2020 próby chóru odbywają się w każdy WTOREK od godz. 14:35 (klasy IV-VIII) oraz i w każdą ŚRODĘ od godz. 13:35 (klasy I-III) w sali nr 8. 

Serdecznie zapraszam na próby wszystkie osoby zainteresowane muzyką i rozwijaniem swoich zdolności wokalnych.

Razem możemy osiągnąć znacznie więcej!