dzieci teatr      "Teatr jest magią, tu wszystko jest możliwe!"

     "Kontakt dzieci z teatrem, to nie tylko wspólne wyjścia do teatru, ale również zabawa w teatr. Teatr jest rodzajem zabawy twórczej, podczas której dziecko staje się artystą, twórcą scenografii, kostiumu i rekwizytu. Dziecko jest członkiem grupy aktorów, wspólnoty, identyfikuje się z nią. Ma poczucie, że pełni bardzo ważną rolę i od niego zależy sukces całej grupy. Uczy się w ten sposób szacunku dla pracy swoich kolegów."