„Słyszę zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”

Konfucjusz

Zajęcia koła eksperymentalno - naukowego mają na celu umożliwianie dzieciom samodzielnego przeprowadzania doświadczeń, które pomogą im zrozumieć przyczyny danych zjawisk. Pobudzają również aktywność i twórcze myślenie.

Co zdobędziesz na tych zajęciach?

-rozwiniesz potrzebę zadawania pytań i szukania odpowiedzi;
-nauczysz się współdziałania w grupie;
-w formie zabawy zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk, tj. fizyka, biologia, chemia;
-nauczysz się wybierania i prezentowania interesujących informacji,
-nauczysz się wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia codziennego,
-rozwiniesz motywację do wykonywania różnych zadań o charakterze naukowym.

W roku szkolnym zajęcia koła eksperymentalno – naukowego dla kl. 1 odbywają się we wtorki w godzinach 12.50 – 13.35.