Sierpie 19 2019 05:25:46
Rodzina 500+


PolInfo


Nawigacja

BIP


Informator MKO
Szanowni Pa雟two,

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie, opracowa這 Mazowiecki Informator dla Rodzic闚 i Opiekun闚 Dziecka z Niepe軟osprawno軼i.

Adresatami tej publikacji s rodzice dzieci, u kt鏎ych stwierdzono ci篹kie i nieodwracalne upo郵edzenie lub nieuleczaln chorob, oraz opiekunowie wychowuj帷y dzieci z niepe軟osprawno軼i.

Informator w wersji elektronicznej dost瘼ny jest tutaj.
UBEZPIECZENIE UCZNI紟


Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOx
Nasza Szko豉 jest cz這nkiem Stowarzyszenia Rodzic闚 na Rzecz Pomocy Szko這m ''Przyjazna Szko豉'' z siedzib w Mys這wicach

http://www.ps.org.pl

Realizacje z 1 %

2012 - 圭ianka wspinaczkowa na sali gimnastycznej - 4 821,60z

2013 - Projektor z ekranem 100 cali - 2 626,50z

Nasze Certyfikaty


Realizowane Projekty
Pracownia komputerowa

w ka盥ej szkoleDla nas ka盥y ucze jest wa積yZ Podstaw闚k w 鈍iatPobierz bezp豉tny program PIT Format 2015!
Przeka 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz si wi璚ej na stronie
Stowarzyszenie Przyjazna Szko豉, www.ps.org.pl

RODO

Kto przetwarza moje dane?

Administratorem danych osobowych jest Szko豉 Podstawowa nr 6 im. Druha Wac豉wa Milke

adres:

1 Maja 11, 09-402 P這ck

NIP: 774-26-62-473

REGON: 000903512

tel. 242 624 015

e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

(zwana dalej „Szko豉”).

 Powierzone dane s wykorzystywane wy陰cznie dla potrzeb Szko造 i nie s udost瘼niane innym podmiotom w celach marketingowych.

 

Sk康 Szko豉 ma moje dane osobowe i dane osobowe mojego dziecka?

Zgoda na przetwarzanie danych zosta豉 wyra穎na w czasie zapisania dziecka do Szko造. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zosta造 przekazane podczas wype軟iania zg這szenia lub wniosku o przyj璚ie dziecka do Szko造. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji prawa dziecka do kszta販enia, wychowania i opieki.

W jakim celu Szko豉 przetwarza moje dane osobowe?

Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane s w celach zwi您anych z kszta販eniem, wychowaniem i opiek dzieci. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO*. Dodatkowo za Twoj zgod dane przetwarzane s w celu udost瘼niania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach spo貫czno軼iowych.

Komu Szko豉 przekazuje dane osobowe?

Szko豉 przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów okre郵onych w ustawach i rozporz康zeniach dotycz帷ych placówek o鈍iatowych. Odbiorcami danych osobowych s: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Gmina Miasto P這ck.

Pewne dane mog by przekazywane innym podmiotom (np. 鈍iadcz帷ym us逝g dziennika elektronicznego) po zawarciu przez Szko喚 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Jak d逝go Szko豉 przechowuje moje dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas edukacji dziecka w Szkole, a tak瞠 po jej zako鎍zeniu w celu:

- wydania duplikatów dokumentów (np. 鈍iadectwa),

- zabezpieczania lub dochodzenia ewentualnych roszcze,

 - wype軟ienia obowi您ków wynikaj帷ych z innych przepisów, przede wszystkim       przepisów podatkowych.

Dokumentacja dotycz帷a edukacji (np. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen) przechowywana jest w Szkole przez okres 50 lat. Inne dokumenty przechowywane s w Szkole przez czas okre郵ony w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w zale積o軼i od kategorii do której nale膨.

Jakie mam prawa?

Masz prawo do:

- dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,

- uzyskania informacji czy i które dane s przetwarzane,

- poprawienia lub sprostowania danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- cofni璚ia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem (je瞠li przetwarzanie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym pa雟twie Unii Europejskiej w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce zwyk貫go pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope軟ienia domniemanego naruszenia, je瞠li s康zisz, 瞠 przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO*.

Z kim mog si kontaktowa w sprawie danych osobowych?

W sprawach zwi您anych z danymi osobowymi mo瞠sz si kontaktowa pod adresem poczty elektronicznej: informatyk@sp6plock.pl


* ROZPORZ.ZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.00 6,081,746 unikalnych wizyt