"Pomoc rzeczowa dla podopiecznych z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kleniewie"