„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W naszej szkole, przy współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, realizowany jest ogólnopolski projekt pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. Celem kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich uczennic i uczniów, a także polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Uczniowie z 2a, 5a, 6b i 6s wraz z wychowawcami zaangażowani w akcję otrzymali kartkę bożonarodzeniową. Zadaniem ich było własnoręczne napisanie kilku słów, pięknych życzeń, które chcą skierować do osoby, do której chcą wysłać kartkę. 

Poprzez udział w projekcie chcieliśmy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji jest to szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. 

Klasom, które przyłączyły się do projektu dziękuję za aktywny udział w akcji „Idą święta nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj”!

Koordynator projektu Martyna Nowak