W dniu 10 stycznia 2020 r. nasza szkoła włączyła się po raz kolejny  do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na  zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej

Podczas loterii fantowej i zbiórki do puszek zebrano kwotę 848,36 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  zaangażowanym w akcję.