Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1- 8 do wzięcia udziału w IV edycji szkolnego konkursu plastycznego: "Marzeń sto z SKO".   

 

                     REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

                                                        DLA  KLAS I-VIII

Szkolne Koło Oszczędności SKO zachęca do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym

                                                    "MARZEŃ STO Z SKO"

Organizatorzy:

opiekunowie SKO- Małgorzata Marciniak, Beata Szczodrowska

Celem konkursu jest:
     - rozwijanie plastycznej wyobraźni dziecka,
     - zwrócenie uwagi na istotną rolę oszczędzania w życiu człowieka.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VIII

Warunki konkursu:

technika dowolna płaska

format prac: A-3 lub A-4

Prace konkursowe należy złożyć do wychowawców w terminie do 1 czerwca 2019 r.

Komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Banku PKOBP  będzie oceniać: realizację tematu, samodzielność i kreatywność, wkład pracy własnej, estetykę wykonania.

Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie): - imię i nazwisko oraz klasę,

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca2019 roku.

 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.