Aneks do Statutu Szkoły

Pragniemy zapoznać Państwa z ustaleniami dotyczącymi sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności.

Dodatkowo w Aneksie znajdują się ustalenia dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Aneks do Statutu Szkoły