ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

 

CZYTELNIKU: Jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji-

NIE PRZYCHODŹ DO SZKOŁY I BIBLIOTEKI.

Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI :

Poniedziałek- wtorek: 9.00-12.00

Środa : 12.00- 15.00

Czwartek : 9.30- 12.30

Piątek : 8.00- 11.00

 1. Wypożyczamy książki oraz przyjmujemy zwroty na zasadach określonych w REGULAMINIE BIBLIOTEKI.

2. W bibliotece może przebywać 2 czytelników, w tym przy stanowisku bibliotecznym może być 1 osoba.

3. Czytelnicy zobowiązani są zachować między sobą bezpieczny odstęp 1,5 - 2 metrów i posiadać ochronę zakrywającą usta i nos. Obowiązuje dezynfekcja rąk.

4. Wszystkie zwracane książki przechodzą obowiązkową 3- dniową kwarantannę.

5. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru, książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

6. Czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej są niedostępne.

7. Nauczyciele bibliotekarze zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji

(maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni).

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa czytelników oraz pracowników należy stosować się do wszystkich wymienionych zasad.

(Przedstawione zasady oparte zostały na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 28.04.2020 r. oraz rekomendacjach Biblioteki Narodowej.)