PROCEDURY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

1.Obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

2.Korzystających z boiska max. 14 osób

3.Obowiązkowe zabezpieczenie rąk (rękawiczki ochronne)

4.Zalecane zasłanianie nosa i ust

5.Rekomendowane zachowanie 2m odstępów pomiędzy użytkownikami

6.Po zakończeniu korzystania z boiska obowiązuje niezwłoczne opuszczenie obiektu

7.Obowiązuje regulamin korzystania z boiska szkolnego, znajdujący się przed wejściem na obiekt

8.Plac zabaw wyłączony z użytkowania