ZAPRASZAMY RODZICÓW I UCZNIÓW  NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021,
 

które odbędzie się 1 września 2020 r.,w następujących godzinach: 

-klasy II-V - godzina 9.00 /boisko szkolne/

-klasy VI - VIII - godzina 10.00 /boisko szkolne/

-klasy I - godzina 11.00 /sala gimnastyczna/ 

UWAGA!!!

W TYM ROKU PODCZAS ROZPOCZĘCIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NASTĘPUJĄCE ZASADY:

-w przypadku uczniów klas pierwszych dziecko i towarzyszący mu jeden rodzic zajmują wyznaczone miejsca w sali gimnastycznej, przy wejściu na teren szkoły obowiązuje konieczność zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcja rąk;

-na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego wszystkich obowiązują maseczki/przyłbice, 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy w roku szkolnym 2020/2021 zostaną wysłane do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego do dnia 1 września 2020r. Rodzice uczniów klas I zostaną o nich poinformowani podczas rozpoczęcia roku szkolnego.