Biblioteka szkolna z okazji Miedzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

zaprasza uczniów do udziału w szkolnym projekcie czytelniczym

" Czytamy i polecamy"

W ramach projektu będzie realizowane:

1. Poranek czytelniczy dla klas I

2. Dla klas II- IV : konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki "Zwierzęta w literaturze dziecięcej"

3. Dla klas V-VIII konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną lub plakat " Mój ulubiony pisarz"

4. Dla wszystkich uczniów, którzy chcieliby polecić innym fajną książką " Ściana inspiracji czytelniczych"

5. Dla rozbudzenia zainteresowań czytelniczych- gazetka okolicznościowa w bibliotece

" Doceniani i lubiani"

 Szczegóły konkursów oraz regulaminy dostępne są w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy, odwiedź bibliotekę !!!