Wsparcie dla dzieci i młodzieży w czasdie ferii

     W okresie ferii zimowych, od 4 do 17 stycznia 2021r, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci i młodzieży oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oferuje dzieciom i młodzieży. 

Telefon kontaktowy do PPP 2 – p. mgr Beata Sikora-  24 364 99 01