Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

     W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w latach ubiegłych wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wszelkie informacje znajdziecie drodzy Uczniowie poniżej. Przeanalizujecie tutaj ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz formułę obowiązującego arkusza egzaminacyjnego.

  Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021

  Formuła egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021