Powrót do nauczania stacjonarnego w klasach I-III

     Lekcje stacjonarne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej  rozpoczną się zaraz po feriach, czyli 18 stycznia 2021r. Poniżej znajdują się informacje dotyczące organizacji nauczania w szkole i obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS.

Procedura organizacji pracy w szkole - aktualizacja

Wytyczne MEiN, MZ i GIS