Czy wiecie, że....

     10 kwietnia 1921 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznaczył nasze miasto Krzyżem Walecznych. Docenił w ten sposób bohaterską postawę Płocka i jego mieszkańców w czasie obrony miasta przed bolszewikami 18 i 19 sierpnia 1920 roku. Powiedział: „Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich się znalazło miasto, za męstwo i waleczność – mianuję miasto Płock kawalerem Krzyża Walecznych”.
Uczniowie naszej szkoły, jako jednej z najstarszych w Płocku, byli świadkami wielu ważnych wydarzeń historycznych.

     Nasza szkoła została założona dwa lata po tym wyjątkowym  zdarzeniu, jednak jak czytamy na kartach kroniki, upamiętnialiśmy postać Marszałka Piłsudskiego rokrocznie. Wszakże odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, rozpoczęła się od zwolnienia z więzienia w Magdeburgu i powrocie do Warszawy 10 listopada 1918 r., właśnie Marszałka Józef Piłsudski. Dzięki temu 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu.

     Obchody rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości były dla nas okazją do stworzenia materiału edukacyjnego, w którym opisaliśmy rozwój naszego miasta na przestrzeni tych 100 lat.

     Powstanie publikacji jest efektem realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 projektu edukacyjnego „100 lat rozwoju naszego miasta w niepodległej Polsce”.
     W pracę nad wykonaniem zadania zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku. Każdy powołany zespół wytrwale wyszukiwał informacji i opracowywał materiał w zakresie jednego z obszarów rozwoju miasta. Nie zabrakło uwieczniania miejsc w postaci fotografii, przeprowadzania sondaży ulicznych, czy wywiadów z ciekawymi ludźmi.  Efekty naszej pracy można obejrzeć w poniższym linku.

 

Publikacja - 100 lat rozwoju Płocka w Niepodległej Polsce.