Sprzątanie Świata – wrzesień 2021

              W ramach tegorocznej akcji, która przebiegała pod hasłem Myślę, więc nie śmiecę, klasy piąte udały się na spacer doliną rzeki Wisły, podczas którego uczniowie zebrali odpady plastikowe. Uczestniczyliśmy też w rajdzie ekologicznym do Łącka, zajmując III miejsce wśród szkół podstawowych. Klasy I-III uczestniczyły w lekcjach o tematyce ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów plastikowych, ich utylizacją, segregowaniem lub recyklingiem. W szkolnej gablocie pojawiają się cyklicznie informacje i ciekawostki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

  Wychowawcy przeprowadzili w klasach zajęcia o tematyce odpadowej, a uczniowie w ramach zajęć twórczości, wykonali zabawki z przyniesionych zużytych materiałów plastikowych. Swoje propozycje zaprezentowali na szkolnej wystawce.

  Podjęte przez nas działania mają na celu promowanie ograniczenia wytwarzanych odpadów, a tym samym poprawy czystości otaczającego środowiska.