SZKOLNY KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY

                                          „CIEKAWE WAKACJE 2019”

Cele konkursu:

Rozbudzanie zainteresowań fotografią. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki. Pobudzanie wyobraźni plastycznej. Promocja talentów i umiejętności prezentacji twórczości dzieci.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-8
Oceniany będzie w dwóch poziomach: Klasy 1-3, Klasy 4-8
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formacie A3. Praca powinna zawierać jedno zdjęcie wkomponowane w rysunek dziecka. Technika plastyczna dowolna (mile widziany kolaż). Każda praca na odwrocie powinna zawierać informacje dotyczące ucznia. Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, dobór środków i technik, oryginalność i estetyka.
Prace należy złożyć do nauczycieli świetlicy szkolnej do 12 października 2019 roku.

Organizatorzy

Alina Garwacka

Magdalena Ceglińska