"PŁOCKIE TALETY" - TALENTY W SZÓSTCE

     Jesteśmy dumni z wszelkich, nawet najdrobniejszych sukcesów każdego ucznia naszej „Szóstki”.  Kolejne wyróżnienia motywują wychowanków do dalszej pracy i wpływają pozytywnie na rozwój ich zainteresowań i motywacji.

     W roku szklonym 2021/2022 Prezydent Miasta Płocka wraz z Radą Miasta podjęli decyzję o wprowadzeniu nowego stypendium dla uczniów uzdolnionych - „PŁOCKIE TALENTY”.  O jego uzyskanie mogły starać się osoby, które zdobyły znaczące osiągnięcia edukacyjne, uzyskały wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i wyróżniły się najwyższą średnią ocen. Wysokość stypendium nie mogła być niższa niż 1 000 zł, a maksymalnie osiągnęła, aż  6 000zł.

     Z tych powodów jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że czworo naszych absolwentów, którzy w czerwcu opuścili mury „Szóstki”, zapracowało w klasie 8 na uzyskanie tego prestiżowego stypendium. Nagroda, którą otrzymali z pewnością umożliwi im realizację celów i będzie inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań.

Laureatom gratulujemy, jednocześnie zachęcając do pracy wszystkich naszych uczniów, którzy będą mieli szansę dołączyć do grona nagrodzonych w kolejnych latach.