"Na szlaku"

     Na zajęciach koła pokażę Wam piękno świata, w tym ziemi ojczystej. Będziemy uczęszczali na piesze wycieczki i rajdy, gdzie wspólnie spędzimy miło czas. Z pewnością zawiążecie dzięki temu  przyjaźnie, a przy okazji nauczycie się ważna jest współpraca. Mapa przestanie być dla Was tajemnicą, a Płock i okolica staną się jeszcze bliższe.

Kraina twórczości


     Podczas zajęć twórczości będziecie budowali poczucie własnej wartości, rozwijali odwagę, odkrywali własne możliwości twórcze, rozwijali zainteresowania i umiejętności samodzielnego myślenia, jak również uczyli się prawidłowych relacji z ludźmi. Pomysłów nam nie zabraknie, potrzebne są tylko nasze chęci. Poznacie wiele interesujących zabaw, które można wykorzystaćw szkole i w domu.


"Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni."
Paul Morphy       

Od września 2018r. w naszej szkole prowadzone są zajęcia szachowe dla uczniów klas 1-3. Ta wspaniała gra ma wiele zalet edukacyjnych. Z pewnością nie każdy zostanie szachowym arcymistrzem, ale na pewno nabyte umiejętności wpłyną pozytywnie na rozwój dzieci.

Nauka gry w szachy:

 • Wspiera rozwój logicznego myślenia
 • Jest świetnym treningiem pamięci,
 • Rozwija wyobraźnię oraz abstrakcyjne myślenie,
 • Kształtuje umiejętność przestrzennego myślenia,
 • Rozwija koncentrację
 • Pomaga w nauce przedmiotów ścisłych

Gra w szachy kształtuje takie cechy i umiejętności jak:

 • Samodyscyplina
 • Systematyczność
 • Odpowiedzialność za podjęte decyzje
 • Panowanie nad sobą oraz cierpliwość
 • Radzenie sobie ze stresem i niepowodzeniami
 • Szacunek do przeciwnika i uczciwe współzawodnictwo

dzieci teatr      "Teatr jest magią, tu wszystko jest możliwe!"

     "Kontakt dzieci z teatrem, to nie tylko wspólne wyjścia do teatru, ale również zabawa w teatr. Teatr jest rodzajem zabawy twórczej, podczas której dziecko staje się artystą, twórcą scenografii, kostiumu i rekwizytu. Dziecko jest członkiem grupy aktorów, wspólnoty, identyfikuje się z nią. Ma poczucie, że pełni bardzo ważną rolę i od niego zależy sukces całej grupy. Uczy się w ten sposób szacunku dla pracy swoich kolegów."

     “Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.   

 - Johann Wolfgang von Goethe  
Chór istnieje już wiele lat i ma charakter rotacyjny (jego skład zmienia się rokrocznie). Zespół tworzą uczniowie klas I-III oraz IV-VIII.

Zajęcia chóru rozwijają indywidualizm, jak i współpracę z innymi, a także mają wiele pozytywnych aspektów, m.in.:

-  kształtowanie poprawnego oddechu, ćwiczenia przepony,
-  stopniowe rozszerzanie skali głosu,
-  rozwój umiejętności operowania aparatem głosowym,
-  kształcenie słuchu,
-  ćwiczenia dykcji,
-  systematyczne doskonalenie głosu,
-  stosowanie zmian dynamiki, tempa,
-  kształcenie umiejętności śpiewu wielogłosowego,
-  nauka piosenek i pieśni,
-  pokonywanie własnych barier, oraz oswajanie ze sceną.

Celem nadrzędnym zespołu jest przygotowywanie utworów, które  uświetnią różnego rodzaju uroczystości szkolne.  Chór corocznie prezentuje się  między innymi podczas: 

-  Dnia Edukacji Narodowej,
-  uroczystych akademii  z okazji Święta Niepodległości,
-  Wigilii szkolnej i jasełek,
-  uroczystych akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Serdecznie zapraszam na próby wszystkie osoby zainteresowane muzyką i rozwijaniem swoich zdolności wokalnych. Razem możemy osiągnąć znacznie więcej!