banner

 • TWORZYMY HISTORIĘ
  TWORZYMY HISTORIĘ
 • KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
  KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 • WSPIERAMY ROZWÓJ
  WSPIERAMY ROZWÓJ
 • DOBRZE SIĘ BAWIMY
  DOBRZE SIĘ BAWIMY
GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę
OFERUJEMY

 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Pyszne domowe obiady
 • Wyjazdy integracyjne
ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pedagoga
 • Opiekę świetlicową
CERTYFIKATY

szkola wspierajaca uzdolnienia          szkola z klasa          certyfikat pat 2

 

    Odrobina humoru

„W szkole" L. J. Kern

W szkole, pamiętam, jako małe dziecię,
A potem jako dorodne pacholę
Robiłem głupstwa, sami zresztą wiecie.
Jakie się głupstwa robi w szkole.

Albo się miauczy, albo nogą tupie,
albo się inne robi rzeczy głupie.
Można na przykład z największym spokojem
rozpylić proszek do kichania.
Albo tablicę wysmarować łojem,
kreda się ślizga i nici z pisania.

Jeśli to mówię to tylko dlatego,
że sam mam pewne sprawki na sumieniu,
sprawki, co tkwią gdzieś w mej pamięci cieniu -
i nieraz samo wspomnienie mnie złości,
że dobrym ludziom sprawiałem przykrości.

Dlatego teraz słuchajcie, co powiem:
Nie trzeba dużo - trochę dobrych chęci
i może serca ciut - ciut, albowiem,

jeżeli są gdzieś na tym świecie święci,
to u nas w szkole jest ich bardzo wiele!
A nazywają się – Nauczyciele.

    Odrobina historii
    Aby jak najlepiej zrozumieć historię Dnia Edukacji Narodowej, musimy się cofnąć do XVIII wieku. 14 października 1773 roku – na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – została utworzona Komisja Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Polsce i Europie ministerstwo edukacji powszechnej, które dawało możliwość kształcenia się osób z różnych warstw społecznych. Dla chłopów i mieszczan utworzono szkoły parafialne, a szlachta uczęszczała do szkół powiatowych. Powstały pierwsze uniwersytety, a także Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, którego zadaniem było przygotowywanie podręczników dla uczniów.
    To wydarzenie pokazuje, że w Polsce już od dawna zdawano sobie sprawę z tego, jak istotna jest rola powszechnej edukacji w rozwoju naszego kraju.
    Idea obchodzenia w Polsce specjalnego święta nauczycieli sięga 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, zaproponowano, aby 20 listopada stał się Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. Ostatecznie zwyciężyła propozycja uczczenia rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.
    Uchwalona w 1972 r. ustawa Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony właśnie 14 października.
    Jak wyjaśnia art. 74 Karty Nauczyciela:
„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.
    Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r zamiast obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Nazwa Dzień Nauczyciela została jednak w powszechnym użyciu.

    Ciekawostki ze świata
    Ciekawostką jest, że ten tzw. Dzień Nauczyciela celebrowany jest nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Przykładowo na Tajwanie 28 września, w Czechach i na Słowacji – 28 marca.
    5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher's Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 r. Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy podpisania 5 października w 1966 r. przez UNESCO i Światową Organizację Pracy "Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli". To podstawowy dokument określający zakres praw i obowiązków nauczycieli w skali globalnej. To też okazja do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.
    W Polsce Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest głównie przez nauczycieli akademickich, którzy uważają go za swoje święto.

    Z naszych Kronik.
Jak było?


Tak jest.

    W szkolnych kronikach Szóstki znajdujemy bardzo ciekawe i zaskakujące wpisy dotyczące obchodów DEN.
    Czytamy:
    22.11.1958
    „Dzień ten wolny był od zajęć szkolnych. Nauczyciele miasta Płocka i powiatu zgromadzili się w sali teatru, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Zebranie zagaił przewodniczący M.R.N. Przemawiał przewodniczący PRN, a następnie w serdecznych słowach Minister Oświaty Władysław Bieńowski.
Potem uroczysta chwila – oto Kierownik naszej Szkoły, Inspektor Oświaty i Kierownik Szkoły nr 3 zostali odznaczeni złotymi krzyżami zasługi przez Ministra Oświaty. Młodzież Liceum Pedagogicznego odśpiewała „Niech żyją „ i „Gaudeamus”. Dzieci szkolne składały życzenia i kwiaty na ręce odznaczonych w prezydium. Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie sztuki L. Rydla „Zaczarowane koło” w wykonaniu artystów scen warszawskich. Następnie wszyscy udali się na wspólny obiad, gdzie bardzo miło spędzono czas, a wieczorem był jeszcze wieczór towarzyski. Nauczyciele miejscy mieli przyjęcie w naszej szkole, a powiatu w szkole nr 4”.
    23.11.1968 r.
    „Uczniowie wręczali wychowawcom i nauczycielom kwiaty oraz składali życzenia. Odbyło się także spotkanie z delegatami Kom. Rodz. I przedstawicielami Wojska Polskiego przy kawie i lampce wina.
W czasie uroczystości chór szkolny wykonał szereg pieśni. Dzień ten wolny był od zajęć szkolnych.
    Oto życzenia, które otrzymaliśmy z okazji Dnia Nauczyciela.
    Fabryka Maszyn Żniwnych:
„Wszystkim, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji szkoły w dniu Ich święta – Dyrekcja Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku w imieniu własnym i całej załogi składa tą drogą najlepsze życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, działalności społecznej i życiu osobistym”.
    Wycinek z gazety:
„Płock. Z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się w Płocku spotkania władz z pedagogami miasta i powiatu. Najbardziej zasłużonych udekorowano odznaczeniami. Złoty Krzyż zasługi otrzymał prezes Zarządu Oddziału ZNP, Arkadiusz Przychodzeń, Medale zasługi dla województwa warszawskiego otrzymali : Marian Olbrych dyrektor Technikum Mechanicznego i Jan Goleniewski Kierownik Szkoły Podstawowej nr 17. (…) W sobotę odbył się w kinie „Przedwiośnie” uroczysty koncert zorganizowany dla płockich pedagogów. W części oficjalnej głos zabrał sekretarz KMiP – Jan Wankiewicz , który m. in. nakreślił zadania nauczycieli i szkoły wynikające z uchwały V Zjazdu Partii”.
    Zauważamy, że były to zupełnie inne realia funkcjonowania oświaty oraz nieco odmienne formy celebrowania DEN, jako przede wszystkim Dnia Nauczyciela.

    W naszej szkole od wielu lat podkreślamy i zaznaczamy, że ten właśnie dzień jest świętem całej szkolnej społeczności.
    To wyjątkowe święto wszystkich osób, które wspierają edukację, edukują, wychowują i opiekują się młodymi ludźmi – święto rodziców, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i uczniów.
    Dzień Edukacji Narodowej jest w Szóstce świętem szczególnym i zawsze pieczołowicie przygotowywanym. Podczas uroczystych apeli szkolnych dyrektorzy mają okazję do uznania każdego pracownika za nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania oraz nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników. Ceremonia oficjalna odbywa się w podniosłej atmosferze, w obecności pocztu sztandarowego. Wszystkich obowiązuje wtedy uroczysty strój szkolny.
    Tradycyjnie przybywają do nas licznie, emerytowani nauczyciele i pracownicy.
    To okazja do serdecznych powitań, rozmów i wspomnień.
    Zwykle po części oficjalnej uczniowie prezentują część artystyczną. Nasi artyści są perfekcyjni. Dbają, aby przedstawienia, prezentacje słowne i muzyczne popisy szkolnego chóru były rzetelnie przygotowane i pełne dobrego humoru. Trzeba przyznać, że wszyscy wspólnie zawsze doskonale się bawimy.
    Rokrocznie Samorząd Uczniowski przygotowuje własnoręcznie wykonane przepiękne upominki, drobiazgi z dedykacjami i miłymi życzeniami. Wszyscy obdarowani są zawsze niezwykle wzruszeni. Każda uroczystość jest wyjątkowa i na długo pozostaje w naszej pamięci.

    100 lat…
    Rok 2023 jest dla naszej szkoły szczególnie uroczysty i wyjątkowy. To za sprawą Setnych urodzin Seniorki, które to odbędą się już 22 listopada. Trwają właśnie gorące przygotowania do tej wiekopomnej uroczystości, której z niecierpliwością wszyscy oczekujemy.
    Dodatkowo cieszy nas fakt, że Jubileusz 100 lecia, zbiega się z 250 rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej - pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

    Tegoroczne obchody DEN przebiegały w naszej szkole nieco inaczej, a to właśnie za sprawą zbliżającego się Jubileuszu.
    Dnia 13 października 2023r. młodzież szkolna powitała wszystkich w eterze, przez szkolny radiowęzeł hymniczną pieśnią „Gaudeamus igitur” i zaprezentowała słuchowisko. Uczniowie wykazali się niezwykłymi talentami twórczymi, pisarskimi, wokalnymi i aranżacyjnymi. Szczególnie zaskoczyły nas specjalnie zredagowane na tę okazję ich własne teksty, jak zwykle z dużą porcją humoru. Każdy pracownik szkoły otrzymał pachnące jabłuszko z życzeniami. Czujemy się zaszczyceni, że uznano nas za „…prawdziwych bohaterów szkolnego życia.”
    To niezwykłe wyróżnienie. Czujemy SUPERMOCE.

    Odrobina humoru na koniec

„Dziś zaiste jest okazyja, iżby wyrazić nasze podziękowania za uprawianie tegoż ugoru, jakim są nasze czerepy.
Niech Wać Państwu snuje się żywot w pomyślności, a fortuna
niech nie omija Waszego domostwa.
Ty, zaś szlachetne zdrowie,
ulubuj sobie naszych bakałarzy i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły”.

Życzymy sobie i Wam…

    Ten wyjątkowy dla Szóstki czas skłania do wielu ciepłych życzeń.

Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu i wspieraniu dzieci, natomiast uczniom, motywacji, zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aby każdy dzień w szkole był ciekawą przygodą .
Niech każdy Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą niezapomniane, radosne, spokojne, pełne serdeczności, zadowolenia i miłych wzruszeń.

Życzymy sobie i Wam kolejnych 100 fantastycznych uroczystości z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

STREFA LINKÓW

 

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1 Maja 11
09-402 Płock
telefon: +48 24 262 40 15
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Sekretariat jest czynny codziennie:
7:30-15:30
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek, wtorek
13:30 - 14:30

 

 

SZKOŁA W SIECI:

fb Facebook
yt Yotube
mdz Dziennik elektroniczny