banner

 • TWORZYMY HISTORIĘ
  TWORZYMY HISTORIĘ
 • KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
  KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 • WSPIERAMY ROZWÓJ
  WSPIERAMY ROZWÓJ
 • DOBRZE SIĘ BAWIMY
  DOBRZE SIĘ BAWIMY
GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę
OFERUJEMY

 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Pyszne domowe obiady
 • Wyjazdy integracyjne
ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pedagoga
 • Opiekę świetlicową
CERTYFIKATY

szkola wspierajaca uzdolnienia          szkola z klasa          certyfikat pat 2

 

rodo stronaKto przetwarza moje dane?
Administratorem danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke

adres: 1 Maja 11, 09-402 Płock

NIP: 774-26-62-473

REGON: 000903512

tel. 242 624 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(zwana dalej „Szkoła”).

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Szkoły i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Skąd Szkoła ma moje dane osobowe i dane osobowe mojego dziecka?

Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do Szkoły. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji prawa dziecka do kształcenia, wychowania i opieki.

W jakim celu Szkoła przetwarza moje dane osobowe?

wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę Podstawową nr 6 im. Druha Wacława Milke na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej -informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów - wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

Komu Szkoła przekazuje dane osobowe?

Szkoła przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Gmina Miasto Płock.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego) po zawarciu przez Szkołę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo Szkoła przechowuje moje dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas edukacji dziecka w Szkole, a także po jej zakończeniu w celu:

- wydania duplikatów dokumentów (np. świadectwa),

- zabezpieczania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

- wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów, przede wszystkim przepisów podatkowych.

Dokumentacja dotycząca edukacji (np. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen) przechowywana jest w Szkole przez okres 50 lat. Inne dokumenty przechowywane są w Szkole przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w zależności od kategorii do której należą.

Jakie mam prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,

- poprawienia lub sprostowania danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO*.

Z kim mogę się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel 243 679 934

Ogólna klauzula informacyjna RODO - pobierz

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)

STREFA LINKÓW

 

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1 Maja 11
09-402 Płock
telefon: +48 24 262 40 15
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Sekretariat jest czynny codziennie:
7:30-15:30
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek, wtorek
13:30 - 14:30

 

 

SZKOŁA W SIECI:

fb Facebook
yt Yotube
mdz Dziennik elektroniczny