Dyrektor szkoły- Iwona Denst

Wicedyrektor- Marta Szczecińska