Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

     W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych wynikających ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Wszelkie informacje znajdziecie drodzy Uczniowie poniżej. Przeanalizujecie tutaj ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz formułę obowiązującego arkusza egzaminacyjnego.

WYMAGANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Więcej informacji można uzyskać na stronie OKE Warszawa