banner

 • TWORZYMY HISTORIĘ
  TWORZYMY HISTORIĘ
 • KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
  KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 • WSPIERAMY ROZWÓJ
  WSPIERAMY ROZWÓJ
 • DOBRZE SIĘ BAWIMY
  DOBRZE SIĘ BAWIMY
GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę
OFERUJEMY

 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Pyszne domowe obiady
 • Wyjazdy integracyjne
ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pedagoga
 • Opiekę świetlicową
CERTYFIKATY

szkola wspierajaca uzdolnienia          szkola z klasa          certyfikat pat 2

 

sp 6

    Nasza placówka swoją historię rozpoczyna w 1923 r., kiedy to na mocy Dozoru Szkolnego powołano do życia II Szkołę Powszechną Żeńska przy ulicy Dobrzyńskiej 17. Jej pierwszą kierowniczką została pani Czesława Zybertówna. Wówczas naukę podjęło 358 uczennic.

    Prężnie rozwijająca się „Szóstka”, już 12 września 1923 .r złożyła zamówienia na sztandar szkoły w firmie " Anioł Stróż" w Płocku, którego uroczyste poświęcenie odbyło się 23 marca 1924 r.

    7 maja 1926 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Sienkiewicza 4, gdzie przez 9 lat kształciła kolejne pokolenia płocczan. Właśnie tam, w roku 1933 utworzone zostały pierwsze oddziały koedukacyjne. W obecnej siedzibie szkoła mieści się od roku 1935, w którym to również został ufundowany i poświęcony nowy sztandar, do dziś będący naszą chlubą.

sztandar1sztandar2

    Przez lata szkoła rozwijała się i oferowała swoim uczniom bezpieczną przystań. Przed II wojną w roku szkolnym 1937/38 naukę podjęło 546 uczniów, a w pierwszych dniach po wyzwoleniu, w lutym 1945 roku już 880 uczniów. Rekordowa liczba wychowanków została odnotowana w kronice pod koniec lat 50-tych. W roku szkolnym 1957/58 było to 1002 uczniów, a na przełomie lat 50-60 XX wieku SP 6 była najliczniejszą szkołą w Płocku, mając 1026 uczniów. Obecnie w SP 6 uczy się 435 dzieci i młodzieży.   

    W naszej szkole, od dnia jej założenia (1923 r.) zawsze uroczyście obchodzono wszystkie rocznice i święta narodowe. 15 maja 1927 roku, w rocznicę stracenia Zygmunta Padlewskiego, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły udali się ze sztandarem i wieńcem na miejsce wiecznego spoczynku bohatera powstania.

    25 października 1930 roku w SP 6 uroczyście obchodzono 25-lecie walki o polską szkołę, zaś 11 listopada święcono dwie uroczystości: 12-letnią rocznicę odzyskania niepodległości Polski oraz rocznicę najazdu bolszewickiego.

    Niewiele później, 29 listopada obchodzono setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Dzieci udały się ze sztandarem do kościoła, a po nabożeństwie wygłoszono okolicznościowe referaty, odbyły się też deklamacje i śpiewy.

    12 maja 1935 roku w Kronice Szkolnej czytamy - „Umarł Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Ogłoszono sześciotygodniową żałobę. 16 maja odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę świętej pamięci marszałka, zakupione przez naszą szkołę”.

    13 lutego 1937 roku, w naszej kronice znajduje się informacja o obchodach kolejnej rocznicy – odzyskania dostępu Polski do morza. Pomimo podniosłego nastroju, pojawiają się obawy przed wybuchem kolejnej wojny. Zbieramy pieniądze na Fundusz Obrony Narodowej.

    9 października 1937 roku, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym powitaniu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza. W kronice czytamy.. ”Po obu stronach jezdni, w czasie przejazdu naczelnego wodza, witali go uczniowie ze sztandarami, kwiatami i okrzykami „Niech żyje”. Na rogatkach warszawskich marszałek powitany był przez przedstawicieli miasta i delegacje dzieci. Kwiaty i wyrazy hołdu składała wówczas uczennica naszej szkoły Celinka Długokęcka. Ze wzruszenia dobrze mówić nie mogła, ale łzy były wyrazem jej uczuć. Marszałek docenił jej starania i przytulił ją do siebie serdecznie”.

    Wolność  naszej Ojczyzny była dla nauczycieli i uczniów szkoły sprawą nadrzędną. Dlatego w obliczu zagrożenia wybuchu kolejnej wojny, 24 grudnia 1938 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce pieniędzy na karabin maszynowy, który miał być zakupiony ze składek młodzieży płockich szkół.  Miłą wzmiankę o ofiarności dziatwy podało miejscowe pismo.

    20 kwietnia 1939 roku cały świat przeżywa chwile niepewności, znowu zawisła groźba wojny” – czytamy w szkolnej kronice. „Ojczyzna nasza w potrzebie, wszyscy składają ofiary na Fundusz Obrony Narodowej”. Z całego kraju, w tym także z naszej szkoły - przekazywane są kolejne pieniądze.

    Składając swoją ofiarę na Fundusz Obrony Narodowej dzieci z naszej szkoły wysłały do naczelnego wodza list:  ”Panie Marszałku! Ukochany nasz Wodzu! Słysząc o zagrożeniu naszej Ojczyzny, składamy drobne składki wyrzekając się wszystkich przyjemności i oddajemy oszczędności, by przyjść z pomocą Ojczyźnie tak drogiej naszemu sercu. Niech Armia Polska stanie się potężna i wroga się nie zlęknie, a Ty Wodzu wiedź ją w bój i nie daj Polskiej Ziemi!”.

    Swoje oszczędności do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych posłali również uczeń naszej szkoły – Ryszard Topajew oraz uczennice Krysia Chmielewska i Hania Szawerska, które zbierały pieniądze w trakcie przedstawienia szkolnego. W Głosie Mazowieckim napisano wówczas: „Za serce dla Ojczyzny, dzieciom ze Szkoły nr 6 należy się serce społeczeństwa”.

    Tak jak przewidywano, konflikt zbrojny był nieunikniony. Nowy przywódca Niemiec - Adolf Hitler, wysuwał żądania terytorialne wobec Polski. 1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Tego dnia w kronice szkolnej zapisano – „wybuch wojny, szkoła nieczynna”. I choć 7 października szkoła została ponownie uruchomiona, to jednak już 26 października wszyscy musieli opuścić mury szkoły.

    Dzięki ówczesnym nauczycielom SP6 i woźnym, którzy z narażeniem życia wynieśli ze szkoły cenne materiały, dokumenty i szkolną kronikę, możemy dzisiaj dokładnie poznać historię naszej szkoły, z której jesteśmy tak dumni.

STREFA LINKÓW

 

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1 Maja 11
09-402 Płock
telefon: +48 24 262 40 15
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Sekretariat jest czynny codziennie:
7:30-15:30
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek, wtorek
13:30 - 14:30

 

 

SZKOŁA W SIECI:

fb Facebook
yt Yotube
mdz Dziennik elektroniczny