Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w płocku zaprasza do składania ofert w związku zapytaniem ofertowym nr SP6/14/2022 na:

Sukcesywną dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku w okresie od dnia 1.01.2023 do dnia 31.06.2023r.

   Dokumenty do pobrania: Zaproszenie, Zał nr 1 Oferta, Zał. nr 2   Klauzula RODO    Zał. nr Oświadczenie wykonawcy   Zał. nr 5  Wzór umowy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w płocku zaprasza do składania ofert w związku zapytaniem ofertowym nr SP6/13/2022 

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych w ciągu roku 2023 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku.

   Dokumenty do pobrania: Zaproszenie, Zał nr 1 Oferta, Zał. nr 2 Oświadczenie o zezwoleniu na prowadzenie działaności  Zał nr 3  Klauzula RODO 

   Zał. nr 4 Oświadczenie wykonawcy   Zał. nr 5  Wzór umowy 

Zawiadomienie
o unieważnieniu zamówienia publicznego

 

Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 01/LP/Robotyka/SP6/2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości  z dn. 3 lutego 2022 roku na Realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki” - roboty Photon, maty edukacyjne do Photona z powodu odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania umowy z uwagi na brak sprzętu na rynku oraz zbyt krótki termin dostawy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w płocku zaprasza do składania ofert w związku z następującymi zapytaniami ofertowymi:

1. Zapytanie ofertowe nr SP6/Z/09/2022 na Sukcesywną dzostawę owoców i warzyw do stołówki Szkoły Podstawowej nr 6 w okresie 1.01.2023 - 30.06.2023

   Dokumenty do pobrania: Zaproszenie, Zał nr 1 Oferta, Zał. nr 2 Klauzula, Zał nr 3 Umowa, Zał. nr 4 Oświadczenie

2.  Zapytanie ofertowe nr SP6/Z/10/2022 na Sukcesywną dzostawę mrożonek do stołówki Szkoły Podstawowej nr 6 w okresie 1.01.2023 - 30.06.2023

   Dokumenty do pobrania: Zaproszenie, Zał nr 1 Oferta, Zał. nr 2 Klauzula, Zał nr 3 Umowa, Zał. nr 4 Oświadczenie

3.  Zapytanie ofertowe nr SP6/Z/11/2022 na Sukcesywną dzostawę mięsa i wędlin do stołówki Szkoły Podstawowej nr 6 w okresie 1.01.2023 - 30.06.2023

   Dokumenty do pobrania: Zaproszenie, Zał nr 1 Oferta, Zał. nr 2 Klauzula, Zał nr 3 Umowa, Zał. nr 4 Oświadczenie

4.  Zapytanie ofertowe nr SP6/Z/12/2022 na Sukcesywną dzostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 6 w okresie 1.01.2023 - 30.06.2023

   Dokumenty do pobrania: Zaproszenie, Zał nr 1 Oferta, Zał. nr 2 Klauzula, Zał nr 3 Umowa, Zał. nr 4 Oświadczenie

Zapytanie ofertowe

02/LP/Robotyka/SP6/2022

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 130 000 ZŁ

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku przy ul. 1 Maja 11 wyposażenia technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z infrastrukturą szkolną, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA:

                    ZAPROSZENIE          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                FORMULARZ OFERTOWY               WZOR UMOWY                 KLAUZULA RODO