Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Barańska

Zastępca przewodniczącej RR

Marta Hola

Sekretarz

Justyna Piotrowska

Członkowie

Paulina Lubińska

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców