REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY 4 SPORTOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Historia sportu w naszej szkole jest niezwykle bogata. Rokrocznie nasi uczniowie osiągali wysokie lokaty w zawodach i turniejach międzyszkolnych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jesteśmy dumni i pamiętamy również o naszych olimpijczykach, którzy swoją przygodę ze sportem zaczęli właśnie w „Szóstce”. To tutaj spotkali pierwszych trenerów, którzy zarazili ich pasją i chęcią dążenia do celu.

Zapraszamy uczniów obecnych klas 3 zamieszkałych w Płocku do wzięcia udziału w rekrutacji do oddziału sportowego 
o profilu lekkoatletycznym.

Rekrutacja do klasy IV sportowej na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 01.03.2023 r. i trwać będzie do 08.03.2023 r.

W tych dniach rodzic wypełnia stosowny wniosek w sekretariacie szkoły.

Następnie, w dniach 9-14.03.2023 r. odbędą się na terenie szkoły próby sprawności fizycznej.

Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

              Zapraszamy, zacznij sportową przygodę z nami!!!

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ