Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2023/2024.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Rekrutacja do klas I publicznej Szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywała się poprzez system NABO.

 

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony 

w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 3 marca 2023 r. do godz. 15.00.

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO,
który zostanie uruchomiony 
w dniach 13 marca od godz. 9.00 - 24 marca 2023 r. do godz. 15.00.

 

 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty
w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

 

Link do witryny www.sp-plock.nabory.pl zostanie uruchomiona 1 lutego 2023r.

Znajdziecie go Państwo na naszej stronie internetowej, w strefie DLA RODZICA, w zakładce REKRUTACJA.

 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

 

 

 

 

.