Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2023/2024.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Rekrutacja do klas I publicznej Szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywała się poprzez system NABO.

 

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony 

w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 3 marca 2023 r. do godz. 15.00.

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO,
który zostanie uruchomiony 
w dniach 13 marca od godz. 9.00 - 24 marca 2023 r. do godz. 15.00.

 

 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty
w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

 

Link do witryny www.sp-plock.nabory.pl zostanie uruchomiona 1 lutego 2023r.

Znajdziecie go Państwo na naszej stronie internetowej, w strefie DLA RODZICA, w zakładce REKRUTACJA.

 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

 

 

 

 

.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY 4 SPORTOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Historia sportu w naszej szkole jest niezwykle bogata. Rokrocznie nasi uczniowie osiągali wysokie lokaty w zawodach i turniejach międzyszkolnych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jesteśmy dumni i pamiętamy również o naszych olimpijczykach, którzy swoją przygodę ze sportem zaczęli właśnie w „Szóstce”. To tutaj spotkali pierwszych trenerów, którzy zarazili ich pasją i chęcią dążenia do celu.

Zapraszamy uczniów obecnych klas 3 zamieszkałych w Płocku do wzięcia udziału w rekrutacji do oddziału sportowego 
o profilu lekkoatletycznym.

Rekrutacja do klasy IV sportowej na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 01.03.2023 r. i trwać będzie do 08.03.2023 r.

W tych dniach rodzic wypełnia stosowny wniosek w sekretariacie szkoły.

Następnie, w dniach 9-14.03.2023 r. odbędą się na terenie szkoły próby sprawności fizycznej.

Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

              Zapraszamy, zacznij sportową przygodę z nami!!!

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który ukazuje fragment naszego szkolnego życia.

Dołącz do nas, czekamy!!!