STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 w PŁOCKU „NASZA SZÓSTKA”

09-402 Płock ul. 1 Maja 11

NIP 774-327-41-64, REGON 523943410

Nr rachunku ALIOR Bank SA 80 2490 0005 0000 4530 8085 8036

Zarząd:

Marta Szczecińska – prezes zarządu

tomasz Ogieniewski – wiceprezes zarządu

Konrad Byttner – skarbnik

Katarzyna Wolano – sekretarz zarządu

Bogdan Kosz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Bogdan Siemiński

Jadwiga Borowska

Justyna Różycka

     Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków funkcjonowania oraz rozwoju Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku, jej uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników i całej społeczności lokalnej, poprzez realizację, wspieranie i promowanie przedsięwzięć i inicjatyw społecznych w różnorodnych obszarach, tj.: kultura, oświata, edukacja, wychowanie, sport, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska i ekologia, prawa człowieka i obywatela, profilaktyka i ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, integracja środowisk, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wolontariat, i w innych ważnych z punktu widzenia szkoły i jej interesariuszy.

Statut Stowarzyszenia "Nasza Szóstka"