Zimowa przerwa świąteczna:

od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023r.

Ferie zimowe:

13 - 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wakacje:
od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Dodatkowe dni wolne  /w tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna
w godzinach 7.00 - 16.00/

- 31 października

- 10 listopada

- 22 grudnia

- 23,24,25 maja (egzamin ósmoklasisty)

- 2 maja

- 9 czerwca

Zgodnie z  art.  74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dodatkowym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest Dzień Edukacji Narodowej - 14 października