zdjecie5

 BIBLIOTEKA SZKOLNA

Gromadzi i udostępnia : lektury szkolne, literaturę dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, podręczniki, literaturę popularnonaukową, czasopisma, płyty CD, DVD, książkę mówioną i inne...

zdjecie1

W czytelni biblioteki

można skorzystać z księgozbioru podręcznego, odrobić i przygotować się do zajęć edukacyjnych, poczytać czasopisma, książki.

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

można skorzystać z komputerów podłączonych do internetu i wyszukać potrzebnych informacji do zajęć edukacyjnych.

 Biblioteka szkolna organizuje konkursy, akcje i imprezy czytelnicze.

Współpracuje z Książnicą Płocką oraz Biblioteką Pedagogiczną w Płocku.

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ramach NPRCZ do biblioteki zakupiono 980 książek za kwotę 15000 zł.

Są to nowości wydawnicze, literatura dziecięca, młodzieżowa, lektury szkolne, literatura psychologiczna, popularnonaukowa,

książki na nośnikach multimedialnych.

Wszystkie książki są dostępne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

Certyfikat za ciekawe i efektywne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

zdjecie10