OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO

EDU Plus rok szkolny 2020/2021

 

Korzyści jakie daje GRUPOWE ubezpieczenie EDU Plus

 • Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę na całym świecie
 • Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ubezpieczenia
 • Możliwość skomponowania własnego zakresu ubezpieczenia według potrzeb
 • Preferencyjna, niska składka
 • Zwolnienie z opłaty składki 10% uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
 • Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody – zgłoszenie on-line
 • Stały pogląd statusu szkody dla rodziców lub opiekunów prawnych
 • Uproszczona procedura wypłaty świadczeń
 • Odpowiadamy za każde uszkodzenia ciała, które wymagało interwencji lekarskiej oraz wizyt kontrolnych
 • Preferencyjne stawki na ubezpieczenie OC, AC, mieszkań oraz ubezpieczeń zdrowotnych
 • Ubezpieczenie NW nauczycieli i pracowników – na warunkach takich samych, jak uczniowie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli w pakiecie

 

 

 

 

Oferta ubezpieczenia SP-6 2020/2021

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Ogólne warunki ubezpieczenia OWU Edu Plus 2020/2021

Jak zgłaszać szkodę.

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU Plus.