NASZA ŚWIETLICA SZKOLNA

     W świetlicy szkolnej staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzony przez dzieci. Organizując wiele ciekawych zajęć dbamy o rozwijanie różnorodnych umiejętności i kształtowanie właściwych postaw. 

Nasze spotkania dają dzieciom wytchnienie po zajęciach szkolnych i jednocześnie rozbudzają twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i właściwych postaw. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych, udało nam się stworzyć miejsce do którego dzieci przychodzą z radością i miło spędzają czas.

ATUTY NASZEJ ŚWIETLICY:

 • Przebywanie uczniów w swojej grupie rówieśniczej
 • Udział w różnych formach zajęć prowadzonych przez nauczycieli świetlicy
 • Organizacja konkursów, wycieczek oraz imprez świetlicowych
 • Realizacja programów dla szkół
 • Organizacja zbiórek i akcji charytatywnych
 • Magiczny dywan

ZADANIA ŚWIETLICY :

 • Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po zajęciach w bezpiecznym i miłym otoczeniu
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • Indywidualna pomoc dzieciom mającym problemy z nauką
 • Rozwijanie zainteresowań intelektualnych i artystycznych dzieci
 • Wyrabianie nawyków zasad fair-play
 • Organizowanie wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu
 • Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się
 • Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrobienia pracy domowej
 • Wszechstronny rozwój dzieci

Nowością w świetlicy w obecnym roku szkolnym są zajęcia OGRODNIK NA SZÓSTKĘ.

Głównym celem zajęć jest wzbudzenie wśród dzieci zainteresowania światem roślin, a przede wszystkim ich wpływu na zdrowie. Na zajęciach dzieci  w sposób aktywny i praktyczny zdobywają wiedzę na temat warzyw, owoców, ziół i roślin oczyszczających powietrze.