Szkolny wolontariat

     Szkolny wolontariat daje szansę każdemu młodemu człowiekowi na rozwój własnej osobowości. Buduje poczucie sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi. Wolontariat w szkole przynosi wielowymiarowe korzyści – dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego, które dzięki aktywności społecznej staje się środowiskiem aktywnym, współpracującym, w którym problemy społeczne mieszkańców rozwiązywane są wspólnymi siłami wielu podmiotów.

Uczniowie naszej szkoły licznie angażowali się w akcje charytatywne oraz aktywnie działali na rzecz wolontariatu.:

  • Zbiórka nakrętek dla chorej Julki
  • Wspomaganie Schroniska Dla Zwierząt
  • Pomoc przy obsłudze biegów sportowych
  • Udział w Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórce Żywności Caritas „TAK POMAGAM”
  • Licytacje i akcje dla Zosi i Jasia, 
  • Loteria fantowa dla WOŚP
  • Kartki świąteczne dla dzieci z chorobami onkologicznymi dla Fundacji „Gdy liczy się czas”